Wijsheid

Succes is krijgen wat je wilt,
en Geluk is willen wat je krijgt.

mooi uitgangspunt in het Westen !?

De vier edele waarheden & het achtvoudige pad

De eerste waarheid: Er is lijden
De tweede waarheid: Het lijden heeft een oorzaak (begeerte)
De derde waarheid: De oorzaak van het lijden kan opgeheven worden
De vierde waarheid: Door het achtvoudige pad te volgen wordt het lijden beëindigd

1) Het juiste inzicht, 2) De juiste intentie, 3) De juiste spraak, 4) Het juiste handelen, 5) De juiste wijze van levensonderhoud, 6) De juiste inspanning, 7) De juiste aandacht en 8) De juiste concentratie.

Boeddhistische wijsheid uit het Oosten

Wijsheid + Eigenheid = Eigen(wijs)heid™

Wijsheid van mijzelf